isoplus Finland Ab

isoplus är en ledande leverantör av förisolerade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla. Våra innovativa metoder och branschens bästa service är nyckeln till effektiva energilösningar.

Tidigare känt som trävarufirman Wiik & Höglund, inledde företaget tillverkning av fjärrvärmerör i Vasa år 1976. Kapaciteten ökade i och med nya produktionsanläggningar som togs i bruk år 1981 och exportverksamhet blev möjlig. Tre år senare övergick Wiik & Höglund i Keppos ägo, vilket resulterade i bildandet av KWH. Det nya företagets första etablering utomlands skedde i Sverige och följdes av projekt i Island, Korea, Kina och Kanada. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade KWH Pipe betydande framgångar i Världsbankens projekt i Polen.

År 2013 slogs KWH Pipe och Uponor Abp:s kommunaltekniska sektor samman och bildade Uponor Infra. Det nuvarande företaget bildades år 2023 när isoplus Group förvärvade Uponor Infra Ab:s fjärrvärme- och fjärrkylsenhet med tillhörande fabrik i Vasa.

isoplus kaukolämpöputken asennus

isoplus Finland Ab:s element för fjärrvärme uppfyller kraven i EN-standarderna och Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser samt Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer.

Kontakta oss

isoplus Finland Ab

sales.vaasa@isoplus.group

Kapellbacksvägen 240
65370 Vasa
FINLAND

Faktureringsinformation

Taina Kalpamaa

Taina Kalpamaa

Customer Service Specialist
Mattias Knutar

Milla Häggdahl

Customer Service Specialist
Mattias Knutar

Mattias Knutar

Technical Support Specialist
Sari Ahonen

Sari Ahonen

Customer Service Manager & Estonian sales
Jari Vataja

Jan-Erik Svarven

Product Manager
Jari Vataja

Jari Vataja

Managing Director

Försäljning i Finland

Försäljning i Sverige

Tobias Thorell

Key Account Manager

Håkan Ljunggren

Sales Representative

 

Vårt omfattande produktutbud på ett och samma ställe

Ladda ner produktkatalog

isoplus Finland Ab:s certifierade ledningssystem (ISO 9001 och ISO 14001) är på kommande i slutet av 2023.